Krister Stendahl Memorial LectureMigration: A Chance for Metanoia\"

Onsdag 30 augusti kl 10-12 på Medelhavsmuseet, Stockholm 

Årets föreläsning till Krister Stendahls minne hålls av teol. dr. Regina Polak, som är lektor i praktisk teologi vid Wiens universitet. Hennes forskning handlar om religiösa förändringsprocesser i Europa, och religion i migrationens kontext. Hon är rådgivare till den tyska katolska biskopskonferensens migrationskommission.

Föreläsningen kommer att hållas inom ramen för heldagskonferense ... more »