« Back

Krister Stendahl Memorial Lecture


Migration: A Chance for Metanoia\”

Onsdag 30 augusti kl 10-12 på Medelhavsmuseet, Stockholm 

Årets föreläsning till Krister Stendahls minne hålls av teol. dr. Regina Polak, som är lektor i praktisk teologi vid Wiens universitet. Hennes forskning handlar om religiösa förändringsprocesser i Europa, och religion i migrationens kontext. Hon är rådgivare till den tyska katolska biskopskonferensens migrationskommission.

Föreläsningen kommer att hållas inom ramen för heldagskonferensen Teologi i migrationens tid, och har rubriken Migration: a Chance for Metanoia. ”. Regina Polaks tes är alltså att migrationen kan ses som en möjlighet till metanoia, det ord Nya testamentet använder för omvändelse.

Mer information: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/krister-stendahl-memorial-lecture 

Detta blir den nionde föreläsningen till minne av Krister Stendahl, som var biskop i Stockholms stift mellan 1984 och 1988, efter att under många åt ha varit professor i bibelvetenskap vid Harvard Divinity School. Han var mycket engagerad i religionsdialog, och öppnade med sin bok Paulus bland judar och hedningar mångas ögon för ett nytt sätt att se relationen mellan judar och kristna.

Välkommen!

Ett samarrangemang mellan Centrum för religionsdialog i Stockholms stift
och Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden.

Fri entré
Föreläsningen ges på engelska
Anmälan till malin.norrby@svenskakyrkan.se
senast den 15 augusti.