« Back

Väl valda texter – Kampen om utvaldheten speglad i rabbinska och nytestamentliga liknelser

Tisdag 22 februari 18:00 – 20:00
Sessionssalen, Judiska Församlingen, Wahrendorffsgatan 3B

Liknelser från Nya testamentet och rabbinsk litteratur har stora likheter med varandra
beträffande motiv, tema och budskap och tycks ha tillkommit i samma miljö.
Många av Jesus liknelser har emellertid i kristen tradition fått en anti-judisk tolkning
som sannolikt är mycket annorlunda än det budskap som Jesus förmedlade.
Att läsa dessa liknelser i ljuset av rabbinska liknelser, som bevarats
i en icke-polemisk inom-judisk kontext, kan hjälpa oss att rekonstruera
deras ursprungliga budskap och göra tydligt hur kristen teologi
påverkat tolkningen av liknelserna. I vissa nytestamentliga och rabbinska liknelser,
som har en polemisk udd riktad mot de kristna, ser man hur både judar och kristna,
på olika sätt, hävdade sin ställning som Guds utvalda folk.

Karin Hedner Zetterholm är docent i judaistik med inriktning på rabbinsk judendom
och litteratur efter studier vid Lunds universitet och Hebreiska universitetet i Jerusalem.
Hennes forskning är främst inriktad på rabbinsk bibeltolkning och konstruktionen
av rabbinsk tolkningsauktoritet i den babyloniska Talmud.

Magnus Zetterholm, docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet,
arbetar från utgångspunkten att Nya testamentets texter är att betrakta som judiska texter,
något som får långtgående konsekvenser, inte minst för synen på aposteln Paulus
och frågan om hur judar och icke-judar relaterade till varandra inom den tidiga, judiska Jesusrörelsen.

Fri entré. Föredraget hålls på SVENSKA
Föranmälan till alexander.freudenthal[at]jfst.se
Samarbete mellan Paideia och Stora synagogan.