« Back

Väl valda texter – En bön för moderniteten?

Abraham Baer (1834-1894) och hans unika liturgihandbok Baal tFillah oder der praktische Vorbeter.
Anders Hammarlund
 
Tisdag 8 februari 18:00-19:00
Judiska Biblioteket, Wahrendorffsgatan 3, Stockholm
 
Abraham Baer var 1857-1894 kantor i synagogan i Göteborg.
Hans samling av liturgisk musik är det mest ambitiösa verket
av sitt slag från 1800-talets Europa, och boken används fortfarande
av kantorer världen över. Men Baal t’fillah inspirerar också musikforskare
och liturgihistoriker. Så har till exempel den amerikanske chazzanen
och musikprofessorn Sholom Kalib tagit Baal t’fillah som utgångspunkt
för sin nyutkomna, gigantiska dokumentation av den östeuropeiska judiska liturgiska musiken.
 
Vem var Abraham Baer, och vad betydde den särpräglade kulturmiljön
i 1800-talets Göteborg för tillkomsten av hans bok?
 
Anders Hammarlund är kulturhistoriker, musiker och docent i musikvetenskap.
Han är knuten till Statens musiksamlingar och arbetar för närvarande
med ett av Riksbankens jubileumsfond finansierat forskningsprojekt
om Abraham Baer och hans tid.
 
Fri entré. Föredraget hålls på SVENSKA
Föranmälan till alexander.freudenthal[at]jfst.se
Samarbete mellan Paideia och Stora synagogan.